YÖNETİM KURULU

Mahmut Erdemoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Uluçeçen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO

Mine Erdemoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi